Kỹ năng cảm nhận

Việc khám phá nhận thức cảm xúc của bản thân giúp chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mình. Vậy kỹ năng nhận thức về cảm xúc là gì và làm như thế nào để nâng cao khả năng nhận thức đó?